Podmienky

 

61. ročník  T I D   `2016

                                                   Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,

Slovenský  organizačný  výbor   TID  pri  Klube  slovenských turistov dovoľuje  si Vás pozvať na  absolvovanie niektorej trasy Dunaja  v rámci  61. TID 2016,  v  termíne  19.06. 2016  do 02.09. 2016.

                                                     Podmienky pre zaradenie:

1. Plávanie,  ovládanie techniky  pádlovania na  športovom plavidle a znalosť plavebných predpisov na Dunaji.

2.   Turisticko-vodácko-tábornícky výstroj

3.   Športovo-turistické plavidlo (kajak, kanoe, pramica).

4.Manipulačný poplatok 10,- €  pre členov KST a 15 €,- pre nečlenov, v poplatku je vlajka a odznak 61. TID 2016, poplatok  bude použitý na  krytie organizačných  nákladov, poplatok treba  poukázať poštovou poukážkou typu A na doleuvedenú adresu  a č. konta, var. symbol :612016.Informácia pre prijímateľa: 61TID2016

5.Poplatky v jednotlivých štátoch pre účastníkov zo slovenska a z česka (platí sa v jednotlivých štátoch) : D 30,- €, A 40,- €, H 30,- €, , SRB 45,- €, HR 15,- €,BG 45,- €, RO 35,- €,

6.   Povinné zdravotnícke poistenie  do  zahraničia  na  celú  dobu  trvania  zájazdu,  doporučujeme aj ďalšie formy osobného a  vecného poistenia.

7.    Podľa rozhodnutia Konferencie, prihlášky na jednotlivé trasy, môžu byť podané len cez OV TID (aj pre účastníkov z čiech, cez Slovenský Organizačný Výbor TID) v termine do 1.6.2016, v opačnom prípade je prihlásený braný ako mimodunajský prihlásený aj s poplatkom, v

 D-110,-€,  A-100,-€, H-50,-€, HR 20,- €, SRB-85,-€, BG-85,-€, RO-50,-€  .

 

     Odporúčané trasy:
D1 –                      Ingolstadt                     – Erlau             17.06. (piatok)    – 26.06. (nedela) 242 km
D2 –                      Erlau                              – Bratislava    25.06. (sobota)    – 06.07. (streda) 331 km
Sk –                      Bratislava                     – Moča čárda  08.07. (piatok)    – 10.07. (nedeľa) 140 km
D3 –                      Bratislava                     – Budapešt       08.07. (piatok)    – 13.07. (streda) 215 km
D4 –                      Bratislava                     – Mohács         08.07. (piatok)    – 19.07. (utorok) 419 km
D5 –                      Mohács  –  Vukovar  –   – Beograd         19.07. (utorok)    – 28.07. (štvrtok) 279 km
D6 –                      Beograd                        – Kladovo      27.07. (streda)     – 04.08. (štvrtok) 235 km
D7 –                      Kladovo                        – Silistra         03.08. (streda)     – 21.08. (nedeľa) 559 km
Delta –     Silistra        – Čierné More 20.08. (sobota)    – 02.09. (piatok) 375 km

 

     Trasovník bol schválený 09 .októbra 2015 na konferencii TID  v “Iloku“ (Chorvátsko).
     Pokyny :
     Prihlášku si možno ústne alebo písomne vyžiadať od  SOV TID, alebo http://tid.sk/downloads/
     Prihlášku na všetky trasy pošlite do 01.06. 2016.

 Adresa :               KLUB  SLOVENSKÝCH TURISTOV – SOV TID
                                               Záborského 33                                  
                                             831 03 Bratislava
                               Číslo účtu : 11484266/0900, var.s.: 612016

www.tid.sk,   e-mail- tid@tid.sk ,
 Informácie poskytuje : Pán  Dušan Valúch  +421 2 44 45 40 88, Fax: +421 2 44 45 11 41
                                        Štefan Bárány  0917 554 528, e-mail: barany46@gmail.com, tid@tid.sk

                              

                                         S vodáckym pozdravom AHOJ !
                                               Adam   B á r á n y   v.r.
                                               predseda     S O V   TID

 

 

Návrh výpočtu účastníckych poplatkov na zájazdy v rámci
61. roč. 2016
Neuvažuje sa s organizovaním zájazdov pomocou cestovnej kancelárie.

Vedúci skupiny vypracuje na základe došlých prihlášok zoznam účastníkov.
Prihlásený počet účastníkov bude východzím podkladom pre výpočet ceny skupiny, a pre jedného účastníka.

Účastnícky poplatok sa bude skladať z týchto položiek:
1. Náklady na dopravu
 (autobus, mikrobus, osobné auto)
Náklady na dopravu podľa najazdených km v €
Režijné náklady súvisiace s dopravou.

2. Poplatky
Manipulačný poplatok (10,- alebo 15,- €), poukázať poštovou poukážkou na účet KST.
Štartovný poplatok vo výške určenej na Konferencii TID pre jednotlivé trasy v €.
Pri výletoch mimo TID, poplatky hradí každý sám. Pri menšom počte účastníkov osobné autá resp. mikrobus.

Spôsob platby

Osobné auto:
Náklady na osobné auto resp. mikrobus –autobus (podielová časť v € na osobu), musí uhradiť účastník ihneď po vyrozumení, že bol zaradený do zájazdu, podľa pokynov, poštovou poukážkou.

1 názor k “Podmienky

  1. I like this blog so much, saved to bookmarks. „I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.“ by Dorothy Parker.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.