Podmienky

 1. ročník T I D 2024`

Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,
Slovenský organizačný výbor TID pri Klube slovenských turistov dovoľuje si Vás pozvať na absolvovanie niektorej trasy Dunaja v rámci 67. TID 2027, v termíne 22.06. 2024 do 30.08. 2024.


Podmienky pre zaradenie:

 1. Plávanie, ovládanie techniky pádlovania na športovom plavidle a znalosť plavebných predpisov na Dunaji.
 2. Turisticko-vodácko-tábornícky výstroj
 3. Športovo-turistické plavidlo (kajak, kanoe, pramica).
 4. Manipulačný poplatok 15,- € pre členov KST a 20 €,- pre nečlenov, v poplatku je vlajka a odznak 67. TID 2024,
  poplatok bude použitý na krytie organizačných nákladov, poplatok treba poukázať poštovou poukážkou
  na doleuvedenú adresu a č. konta, var. symbol :672024, do poznámky-správa pre prijímateľa uveďte,
  67TID.. a meno(á) prihlásenej/ného/ných
 5. Poplatky v jednotlivých štátoch pre účastníkov zo Slovenska a z Česka (platí sa v jednotlivých štátoch) :
  D 60,- €, A 70,- €, H 40,- €, , HR 10,- €, SRB 60,- €, BG 60,- €, RO 60,- €, ( s možnosťou úpravy )
 6. Povinné zdravotnícke poistenie do zahraničia na celú dobu trvania zájazdu, doporučujeme aj
  ďalšie formy osobného a vecného poistenia.
 7. Podľa rozhodnutia Konferencie, prihlášky na jednotlivé trasy, môžu byť podané len cez SOV
  TID (aj pre účastníkov z čiech, cez Slovenský Organizačný Výbor TID) na trasy D a A, pošlite
  do 01.06. 2024 a na ostatné do 20.06.2024.


  Odporúčané trasy:
  D1 – Ingolstadt – Erlau 21.06. (piatok) – 30.06. (nedeľa)
  D2 – Erlau – Bratislava 29.06. (sobota) – 10.07. (streda)
  Sk – Bratislava – Moča čárda 12.07. (piatok) – 14.07. (nedeľa)
  D3 – Bratislava – Budapešt 12.07. (piatok) – 17.07. (streda)
  D4 – Bratislava – Mohács 12.07. (piatok) – 23.07. (utorok)
  D5 – Mohács-Aljmaš-Borovo – Beograd 23.07. (utorok) – 01.08. (štvrtok)
  D6 – Beograd – Kladovo 01.08. (štvrtok) – 09.08. (piatok)
  D7 – Kladovo – Silistra 08.08. (štvrtok) – 25.08. (nedeľa)
  Rumunsko – Silistra – Braila 24.08. (sobota) – 31.08. (sobota)
  Trasovník bol schválený 6 .októbra 2023 na konferencii TID v “Aljmaš“ (Horvatsko).

  Pokyny :

  Prihlášku si možno ústne alebo písomne vyžiadať od SOV TID, alebo http://tid.sk/downloads/
  Prihlášku na trasy D a A, pošlite do 01.06. 2024 a na ostatné do 20.06.2024.
  Adresa : KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV – SOV TID
  Záborského 33, 831 03 Bratislava

Číslo účtu : SK 46 0900 0000 0000 1148 4266, Var.symbol: 672024
Správa pre prijímateľa: 67TID ..a meno(á) prihlásenej/ného/ných.
www.tid.sk , e-mail- tid@tid.sk ,
Informácie poskytuje : Pán Dušan Valúch +421 2 44 45 40 88, Fax: +421 2 44 45 11 41

Štefan Bárány 00421 917 554 528, e-mail: tid@tid.sk , barany46@gmail.com ,
S vodáckym pozdravom AHOJ !

Adam B á r á n y v.r.
predseda S O V TID