Podmienky

65. ročník  T I D   2020

Vážení priatelia DUNAJA a TID-u,

Slovenský  organizačný  výbor   TID  pri  Klube  slovenských turistov dovoľuje  si Vás pozvať na  absolvovanie niektorej trasy Dunaja  v rámci  65. TID 2020,  v  termíne  27.06. 2020  do 9.09. 2020.

Podmienky pre zaradenie:

1.  Plávanie,  ovládanie techniky  pádlovania na  športovom plavidle a znalosť plavebných predpisov na Dunaji.

2.   Turisticko-vodácko-tábornícky výstroj

3.   Športovo-turistické plavidlo (kajak, kanoe, pramica).

4.  Manipulačný poplatok 10,- €  pre členov KST a 15 €,- pre nečlenov, v poplatku je vlajka a odznak 64. TID 2019,

poplatok  bude použitý na  krytie organizačných  nákladov, poplatok treba  poukázať poštovou poukážkou

doleuvedenú adresu  a č. konta, var. symbol :652020, do poznámky-správa pre prijímateľa uveďte, TID..

a meno(á) prihláseného(ných).

5.     Poplatky v jednotlivých štátoch pre účastníkov zo Slovenska a z Česka (platí sa v jednotlivých štátoch) :

D 50,- €, A 40,- €, H 20,- €, , HR 10,- €, SRB 45,- €, BG 65,- €, RO 45,- €,

6.   Povinné zdravotnícke poistenie  do  zahraničia  na  celú  dobu  trvania  zájazdu,  doporučujeme  aj ďalšie formy osobného a  vecného poistenia.

7.   Podľa rozhodnutia Konferencie, prihlášky na jednotlivé trasy, môžu byť podané len cez SOV TID (aj pre účastníkov z čiech, cez Slovenský Organizačný Výbor TID) na trasy D a A, pošlite do 01.06. 2020 a na ostatné do 01.07.2020.

Odporúčané trasy:

D1 –                        Ingolstadt                            – Erlau                  26.06. (piatok)    – 05.07. (nedela) 242 km

D2 –                        Erlau                                   – Bratislava         04.07. (sobota)    – 15.07. (streda) 331 km

Sk –                        Bratislava                           – Moča čárda      17.07. (piatok)    – 19.07. (nedeľa) 140 km

D3 –                        Bratislava                           – Budapešt            17.07. (piatok)    – 22.07. (streda) 215 km

D4 –                        Bratislava                           – Mohács              17.07. (piatok)    – 28.07. (utorok) 419 km

D5 –                        Mohács    –  Borovo  –       – Beograd             27.07. (utorok)   – 06.08. (štvrtok) 279 km

D6 –                        Beograd                               – Kladovo             05.08. (streda)     – 13.08. (štvrtok) 235 km

D7 –                        Kladovo                               – Silistra               12.08. (streda)     – 30.08. (nedeľa) 559 km

Delta –                   Silistra                                 – Čierné More     29.08. (sobota)    – 11.09. (piatok) 375 km

Trasovník bol schválený 5 .októbra 2019 na konferencii TID  v “Sofii“ (Bulharsko).

Pokyny :

Prihlášku si možno ústne alebo písomne vyžiadať od  SOV TID, alebo http://tid.sk/downloads/

Prihlášku na trasy D a A, pošlite do 01.06. 2020 a na ostatné do 10.07.2020.

Adresa :
KLUB  SLOVENSKÝCH TURISTOV – SOV TID
Záborského 33,
831 03 Bratislava

Číslo účtu : SK 46 0900 0000 0000 1148 4266, Var.symbol: 652020

Správa pre prijímateľa:  65 TID ..a meno(á) prihláseného(ných)

Informácie poskytuje :
Pán  Dušan Valúch  +421 2 44 45 40 88, Fax: +421 2 44 45 11 41
Štefan Bárány  00421 917 554 528, e-mail: tid@tid.sk, barany46@gmail.com,

www.tid.sk,   e-mail- tid@tid.sk ,

S vodáckym pozdravom AHOJ !

Adam   B á r á n y   v.r
predseda     S O V   TID